/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

about

a GLOBAL minute takes us on a trip to 6 cities & includes collaborations in music, video & art. Started by music producer Nickodemus & visual artist Justin Carty in 2010, the project has editions in New York, Beirut, Tokyo, Dubai, San Juan & Saigon with 24 MC's so far. Be sure to check out the videos with animated paintings of the MC's involved in NYC, Beirut & Tokyo.

credits

released December 12, 2012

license

all rights reserved

tags

Track Name: Nickodemus feat MC SUBOI & DSK - A SAIGON MINUTE
A SAIGON MINUTE - MC SUBOI's verse


Nào nào, nào nào nào SAIGON time

Vietnamese on the track im S to de U, boi!

Kiếm một chỗ ngồi

Đến Sài Gòn mau thôi

Mình ngồi ngòai đường, uống cà fê nói chuyện không chán chường

Qua đường hơi khó phải không?

Yea, xe chạy vòng vòng

Khói bụi một chút phải không?

Yea, không khác đâu đừng hòng

Đèn đỏ, đèn xanh, gia tốc cho hai bánh

Rồ máy, chạy nhanh, không cẩn thận thì đứt phanh


Tôi vui vì Sài Gòn nó là như thế

Nhưng không vui vì Sài Gòn nó cứ mãi như thế

Yea, I am a young motherfucker

Even though its bitter, I don’t mind getting better

Thì, dù ở đây, mặc dù nó cứ như vậy

Nhiều khi bực mình muốn chết, nhưng mà thương nó là vậy

Đi xa thì nhớ, về đi bộ ngắm nhìn phố xá như mấy thằng Tây ba lô

Gặp xính lô: go go, haha


Sài Gòn! Thì tôi vẫn đang ở đây

Rồi tôi sẽ quay về đây

Và tôi sẽ luôn ở đây Yep

Sài Gòn! Người ta muốn đi về đây

Làm ăn cứ đi về đây

Tiền nong cứ lo mà xoay

Yep, đến một ngày ai mà nghe bài hát này yea

Cho tôi gửi lời chào tới những ai mà xa đất này

So the Vietnamese rap on the track

You can say the F.O.B but I do it like that


TRANS - sorry for the grammar i'm lazy mannnn

so this is Saigon time

Vietnamese on the track im S to de U, boi!

Find a seat

Come to Saigon

Sitting out the street, have a coffee with infinity conversation

Have a problem crossing the street right?

Yea, traffic is crazy

A lil too much exhaust right?

Yea, it ain't gon change

red light, green light, fasten the wheels

engine starts, speed up, if you're not careful the brake will be broken

i'm happy cuz Saigon is like that

But i'm not happy cuz Saigon will always be like that

Yea, I am a young motherfucker

Even though its bitter, I don’t mind getting better

so, here, even its like that

miss it when away, walking around when i get back like those "Tay ba lo" and the xich lo says "go go" (this is the word that most of the v'nese use for backpackers, and the xich lo drivers speak Viet-English)

Saigon! I'm still here, ill be back here, always stay here

Saigon! other people wanna come here, come here for a living, money earnin

Yep, one day someone hear this song

i wanna say hi to you guys that are away from this place

(with the Vnese accent haha) So the Vietnamese rap on the track

You can say the F.O.B but I do it like thaaaat!

If you like A GLOBAL MINUTE, you may also like: